Historia szkoły

Szkoła powstała w 1997 roku i rozpoczęła działalność od nauczania początkowego klas 0-III. Pierwszą siedzibą Szkoły był niewielki budynek w Radości przy ul. Patriotów 150. Po dwóch latach pracy siedziba szkoły została przeniesiona do nowego obiektu przy ul. Żwanowieckiej 46/50 w Miedzeszynie, gdzie znajduje się do tej pory.

We wrześniu 2001 r. powstało Prywatne Gimnazjum nr 8.

W 2002 r. na potrzeby Szkoły został wybudowany nowy budynek usytuowany na tej samej posesji. W nowym obiekcie, specjalnie do tego przystosowanym, odbywają się zajęcia nauczania początkowego, czyli edukacja dzieci młodszych z klas 0-III.

W roku szkolnym 2002/2003 Szkoła otrzymała prestiżowy tytuł „Szkoły z klasą”. Tytuł ten jest potwierdzeniem wysokiej jakości usług świadczonych przez Szkołę. Aby zasłużyć na miano „Szkoły z klasą” trzeba poddać się długiej i wnikliwej procedurze kwalifikacyjnej. Akcji „Szkoła z klasą” patronują: Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Gazeta Wyborcza, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było ustawienie w 2003 r. Słupa Pokoju, daru od The World Peace Prayer Society. Na słupie wyryty jest napis w trzech językach „Niech pokój zwycięża na świecie”. W 2005 roku szkoła otrzymała tytuł V.I.P. od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

W 2007 r. nastąpiła kolejna rozbudowa szkoły. Powstało nowe skrzydło, w którym mieszczą się: przestronna sala dla najmłodszych uczniów, trzy pracownie i sala artystyczna. W 2009 r. powstał kolorowy plac zabaw dla najmłodszych.

W trosce o rozwój fizyczny uczniów w roku 2007 powstała nowoczesna, doskonale wyposażona hala sportowa. Odbywają się w niej zajęcia wychowania fizycznego, lekcje tańca, tenisa, karate oraz różne uroczystości szkolne.

Przez wszystkie lata funkcjonowania szkoły, uczniowie brali udział w różnorodnych konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Zdobyli wiele nagród i wyróżnień na szczeblu wojewódzkim, krajowym i światowym.

W latach szkolnych 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2010/2011 uczniowie naszej szkoły byli laureatami ogólnopolskiej olimpiady kreatywności, zajmując pierwsze miejsce w swojej grupie wiekowej. Już czterokrotnie reprezentowali nasz kraj podczas Światowych Finałów Destination Imagination odbywających się w Knoxville USA. Poprzez aktywny udział programie DI dzieci miały możliwość obcowania z różnymi kulturami i narodowościami. W 2007 r. gościliśmy w naszej szkole drużynę z Chin.

Jesteśmy szkołą otwartą na potrzeby i wymagania współczesnego świata, kultywującą tradycje, kształcącą ludzi wrażliwych, kompetentnych, twórczych. Celem nadrzędnym naszej pracy jest troska o indywidualne potrzeby każdego ucznia i jego wszechstronny rozwój. Współpracujemy z Kolegium Nauczycielskim i Wydziałem Pedagogicznym UW. W 2003 roku Szkoła zawarła z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci umowę współpracy polegającą na wspieraniu edukacyjnym wyróżniających się podopiecznych TPD oraz pomocy charytatywnej. W naszej szkole wszyscy się znają i pomagają sobie wzajemnie. Nie ma tu osób anonimowych. Nasi absolwenci zawsze o nas pamiętają i chętnie goszczą w murach szkoły. To chyba nasz największy sukces.